مشتریان | صاحبان حقیقی محصولات شرکت

مشتریان وفادار بزرگ ترین سرمایه یک شرکت هستند. ایجاد بهترین تجربه کاربری و ارائه خدمات با کیفیت همیشه به عنوان یکی از کلیدی ترین راهبرد های این شرکت بوده است. بدون شک بدون همراهی و حمایت آنها هیچ شرکتی پا برجا نخواهد ماند. از نگاه ما صحابان حقیقی محصولات شرکت دانش بنیان رایان پرتونگار مشتریان ما هستند.

برخی از مشتریان نرم افزار سپهر

سپهر | پر فروش ترین نرم افزار مطب های تخصصی، کلینیک ها و مراکز تصویربرداری پزشکی