قلم نوری

ثبت هر نوع دست نوشته از پزشكان و كاربران با كیفیت بسیار بالا و قابلیت چاپ و آرشیو در پرونده بیمار