سرور پشتیبان

سرور اصلی علاوه بر ذخیره سازی فایل های پشتیبان در هارد خود، آن ها رابه سرور پشتیبان نیز ارسال می كند تا در صورت معیوب شدن یا سوختن هارد سرور اصلی،سرور پشتیبان به طور خود كار تمام داده ها را بازیابی و ذخیره و آن ها را آماده بهره برداری كند.