جواب دهی آنلاین موسسه تصویربرداری پزشکی مرکزی کرج

مفتخریم که این مرکز را برای دریافت خدمات پزشکی تشخیصی انتخاب نموده اید. لطفاً در این صفحه شماره موبایلی که پیامک را دریافت کرده اید و سریال موجود در پیامک را به طور کامل وارد نمایید و فایل الکترونیکی جواب را دریافت کنید.