نوبت دهی آنلاین مركز تصویربرداری دكتر قزلباش

مفتخریم که این مرکز را برای دریافت خدمات پزشکی تشخیصی انتخاب نموده اید. لطفاً در این صفحه اطلاعات بیمار را وارد نمایید. در صورتی که زمان پیشنهادی یا شرایط خاصی دارید می توانید در بخش توضحات تکمیلی وارد نمایید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و شما را از روند ثبت نوبت مطلع می کنند. خواهشمندیم در ثبت شماره موبایل و شماره تماس دقت نمایید. ارسال تصویر نسخه جهت خدمات رسانی بهتر الزامیست.