جواب دهی آنلاین تصویربرداری و رادیوتراپی پردیس نور نیلو

مفتخریم که این مرکز را برای دریافت خدمات پزشکی تشخیصی انتخاب نموده اید. لطفاً در این صفحه شماره موبایلی که پیامک را دریافت کرده اید و سریال موجود در پیامک را به طور کامل وارد نمایید و فایل الکترونیکی جواب را دریافت کنید.